Đảo bếp

22.300.000

Đảo bếp:

  • Mặt đá
  • MDF chống ẩm sơn nhủ
  • Tay nắm đôi, đơn hợp kim báo riêng
Thêm vào so sánh
Danh mục: