Khung gương

3.150.000

Khung gương:

  • Kính thủy trắng ngoại dày 5ly
  • Viền inox xi vàng
Thêm vào so sánh
Danh mục: