Tranh Trúc Chỉ (Tranh In Ngang)

3.120.000

Tranh trúc chỉ (Tranh in – ngang):

  • Kích thước: 100cm x 120cm
  • Tranh in, không sử dụng phôi tranh như các sản phẩm trúc chỉ cao cấp.
  • Sản phẩm bao gồm khung tranh và chạy đèn thành phẩm.
  • Giá sản phẩm có thể thay đổi tùy theo kích thước thực tế.
Thêm vào so sánh
Danh mục: